Om oss

Här hittar du:

Kontakt

Service 4 You app

FAQ

Jobba hos oss

Service 4 You

Letar du efter det bästa städ- och serviceföretaget i Älmhult, Osby, Lönsboda med omnejd? Då är Service 4 You rätt val för dig.

Vi har lång erfarenhet av städning och service för företag och privatpersoner.

Det är lika lätt att anlita oss som att lämna bilen på service. Vår professionella personal tar stort ansvar för sin arbetsinsats och är inte nöjda förrän du som kund är det.

Vi skräddarsyr kompletta lösningar för ditt företag och hem.

Ladda ner vår app på Appstore eller Google Play och gör din vardag enklare.

Vår app

Du styr din tjänst direkt i mobilen via vår app som du hittar i App store samt Google play. Här kan du göra avbokningar, extra bokningar och se dina fakturor. Snabbt smidigt och enkelt!

Kontakta oss

Birsen Soysuren

VD
Tel: 0476-44 54 00
Maila mig

 

Dorota Sierko 

Planering/Drift

Phone: 0728 99 57 00

Email: dorota@service4you.se

Servicepersonal

Name

Title
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

Name

Title
Tel: 0476-44 54 00 E-post:

Name

Title
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

Namn

Titel
Tel: 0476-44 54 00
E-post:

 

FAQ

RUT AVDRAG

De flesta av våra tjänster omfattas av hushållsnära tjänster. Det innebär att att du kan får skattereduktion, så kallat rut-avdrag, för delar av arbetskostnaden.

Vi administrerar allt med rutavdraget direkt på fakturan samt till skatteverket.

Läs mer hur det fungerar på skatteverket.se >>

BETALNING

Vi skickar din faktura efter utfört arbete. Vi skickar gärna på mail. 

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Skulle olyckan vara framme så täcker vår ansvarsförsäkring eventuella skador på din egendom som vår personal orsakar.

KVALITETSGARANTI

Det är viktigt att du blir 100% nöjd med vår service. Skulle det mot förmodan vara något som inte blir som förväntat så kontakta oss omgående. Då åtgärdar vi snarast möjligt. 

KOLLEKTIVAVTAL

Alla anställda har kollektivavtal, pensionsavsättningar och andra förmåner.

MILJÖ

Inledning
För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Service 4 you miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljö åtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Service 4 you miljöarbete framåt och innebära att ständigt förbättringar uppnås.

Förebyggande av förorening
Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

Miljökunnig personal
Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständigt förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöarbetet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

Fortbildning i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar sker kontinuerligt.

Tjänster/ Produkter anpassade för miljön
Vi ska sträva efter att ha tillräckligt kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljöprestandan.

Miljövänliga lokaler och arbetsplatser
Service 4 you ska se till att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön och arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner och vi skall kontinuerligt hushålla med resurser och energi.

Principer
En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen.

Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.

Leverantörsval
Våra tjänster/produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer ska visa vårt miljötänkande. Service 4 you:s leverantörs bedömning ska präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter..

MILJÖMÅL
Våra miljömål är

●  Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Tydliga riktlinjer ska tas fram för att skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.

● Service 4 you: skall digitalisera samtliga led i möjligaste mån i takt med att organisationen.

●  Alla led, råvaru- och produkt förbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av produkternas miljöegenskaper. Detta kan t.ex. gälla val av transportmedel, fall där man byter ut transport mot videokonferenser, pappers besparingar genom användandet av elektroniskt e-post etc.

●  Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer. Nyttjandet av förnyelsebar resurser ska ske inom ramen för en uthållig produktion.

●  All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras- med avseende på mängd och miljöfarlighet.

●  Alla anställda ska i tjänst utnyttja kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder.

●  Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.

●  Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.

●  Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga arbetsplatser.

●  Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

Ytterst ansvarig för vårt miljöarbete är företagets styrelse/ledning. Ledningen på Service 4 you Sweden AB

Birsen Soysuren, VD

 

Jobba hos oss

Vi växer och söker ständigt nya medarbetare, skicka gärna in ditt CV via mail till info@service4you.se eller besök oss på Torngatan 4B i Älmhult.

Hos oss har alla anställda kollektivavtal, pensionsavsättningar och andra förmåner.

Varmt välkommen med din ansökan

”Det ska vara roligt att gå till jobbet”

Ring oss för rådgivning

0476-44 54 00

Kontakta oss

5 + 1 =

Vi svarar dig så fort vi kan men max inom en arbetsdag.

Adress

Torngatan 4B, 343 31 Älmhult

E-post

Telefon

0476-44 54 00